Slide background

Supramolecular Medicine

Slide background

Homeopathy

بیماریتو پیداکن

 

در این بخش ، شما میتوانید آخرین راهکار پزشکی فرامولکولی را درباره بیماری خود بیابید

همدردتو پیدا کن

 

شما در این بخش قادر خواهید بود ، با درمانجویانی که مشکل مشابه شما را دارند ارتباط برقرار کنید

دکتر کامران جلالی

 

۱- فارغ التحصيل رشته پزشكي از دانشکده پزشكي در تهران در اسفندماه ۱۳۷۵٫
۲- مطالعه و تحصيل هوميوپاتي از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ زير نظر دكتر مسعود ناصري.
۳- دريافت درجه علمی ديپلماي هوميوپاتي از مركز علوم هوميوپاتي دانشگاه اروميه.