پیش درآمدی بر فرامولکولی

گسترش و پیچیدگی بیماری ها از یکسو و کمبودهای شیوه های درمانی خصوصا طب رایج از سوی دیگر زمینه را برای پیدایش طب های تلفیقی فراهم کرده است. در این میان پزشکی فرامولکولی با بهره گیری از امکانات تشخیصی و درمانی سه شیوه درمانی مطرح، کمک چشمگیری  به درمان اصولی  همه بیماری ها بویژه بیماری های لاعلاج و صعب العلاج کرده است.